HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Climate KIC: Call for RIS Education Experiments 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  31.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  08.07.2022, 00:00
 • ID výzvy
  EIT Climate KIC: RIS EduEx 2022
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o vzdelávacie experimenty RIS na rok 2022. Žiadosti je možné predkladať do termínu uzávierky do 8. júla 2022.

Čo je RIS EduEx?

Vzdelávacie experimenty možno definovať ako krátke projekty (alebo pilotné projekty), ktoré testujú nové spôsoby reakcie na výzvu v rámci vzdelávania, a rozvoja zručností v kontexte boja proti zmene klímy.

V tomto kontexte ide o pilotný projekt, ktorý sa uskutočňuje s cieľom niečo sa naučiť alebo zistiť, či niečo funguje. Dizajn experimentu, cieľové publikum a formát môžete navrhnúť vy.

EIT Climate-KIC ponúka minimálne 50 % spolufinancovanie (maximálne do výšky 20 000 EUR) projektov, ktoré by sa mali realizovať od septembra do 31. decembra 2022. V tomto roku môžu byť udelené maximálne 4 experimenty.
Kto sa môže prihlásiť?

 • partneri EIT Climate-KIC
 • organizácie občianskej spoločnosti
 • mimovládne organizácie
 • obce
 • výskumné inštitúcie
 • súkromné subjekty a vzdelávacie inštitúcie

Oprávnené krajiny: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Čierna Hora, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion, Martinik, Mayotte a Saint-Martin (Francúzsko), Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárske ostrovy (Španielsko).

Okrem iných kritérií oprávnenosti, ktoré budú pri žiadostiach posudzované, je pre tento grant stanovená podmienka 50 % spolufinancovania, ktoré nemožno získať z iných fondov EÚ. To znamená, že polovicu nákladov na projekt si musí hradiť žiadateľ. Napr. pri žiadosti s celkovým rozpočtom vo výške 30 000 EUR, má žiadateľ nárok na preplatenie oprávnených nákladov z EIT Climate KIC až do výšky 15 000 EUR, čo zodpovedá 50 %.

Ako môžete podať žiadosť?

 • vyplňte formulár žiadosti. Formulár sa vypĺňa v anglickom jazyku a prílohu tvorí rozpočet.
 • finálnu žiadosť v PDF zašlite na adresu: eduex@climate-kic.org (V názve predmetu e-mailu uveďte názov vašej organizácie a názov projektu. EIT Climate-KIC bude posudzovať len žiadosti predložené pred termínom uzávierky)

Dôležité dokumenty k výzve:

Zdroj: EIT, 31.5.2022, mit