HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT – 2023 New European Bauhaus Booster Call

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  13.03.2023, 23:59
 • Rozpočet
  1 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Nový európsky Bauhaus (NEB) Booster 2.0 hľadá najinovatívnejšie podniky, ktoré vyvíjajú riešenia pre udržateľnejšiu a inkluzívnejšiu Európu.

Do výzvy sa zapojilo 5 znalostných a inovačných komunít EIT, a to EIT Digital, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility.

Cieľom výzvy je identifikovať a spolupracovať so start-upmi, ktoré integrujú súčasne tri základné parametre NEB do svojich činností, produktov či služieb. Podporené budú start-upy, ktoré

 • sa zaoberajú udržateľnosťou v podobe zmierňovania dôsledkov zmeny klímy alebo prispôsobovania sa jej, podpory udržateľného rozvoja a dopravy, výroby a/alebo poľnohospodársko-potravinárskeho využitia, ako aj podpory obehového hospodárstva
 • vychádzajú zo spoločenského dopytu a reagujú na potreby konkrétnej sociálnej skupiny v miestnom/regionálnom/národnom/európskom kontexte
 • majú v tíme dizajnéra, resp. zabezpečia estetickú stránku alebo kvalitu zážitku v rámci koncepcie ich riešenia

Služby a produkty žiadateľov sa musia týkať aspoň jednej z týchto oblastí v rámci tematických osí NEB:

 • Reconnecting with nature
 • Regaining a sense of belonging
 • Prioritising the places and people that need it most
 • Fostering long-term, life-cycle and integrated thinking in the industrial ecosystem

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 13. marca 2023.

Bližšie informácie

Text výzvy

Predkladanie projektových návrhov

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EIT, mob