HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Transition Open 2023

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    17.01.2023, 00:00
  • Uzávierka
    27.09.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre inovácie (EIC)

Podmienky výzvy EIC Transition Open 2023 (HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONOPEN-01), ktorá sa otvorila 17. 1. 2023.

Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka: 12. 4. 2023, 27. 9. 2023, vždy do 17:00 Bruselského času

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk