HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Transition Open 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  05.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  28.09.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Podmienky výzvy EIC Transition Open 2022 (HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01), ktorá sa otvorila 1. 3. 2022.


Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka: 28.9.2022, vždy do 17:00 Bruselského času

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

EIC Work Programme 2022

Národný kontaktný bod – Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk