HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Transition Challenge 2023: Environmental Intelligence 

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    17.01.2023, 00:00
  • Uzávierka
    27.09.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre inovácie (EIC)

Podmienky výzvy EIC Transition Challenge: Environmental Intelligence (HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-02), ktorá bola otvorená 17. 1. 2023.

Návrhy predložené do tejto výzvy by sa mali zamerať na demonštráciu nových zariadení, senzorov alebo technológií, ktoré majú jasnú a kvantifikovateľnú výhodu v súvislosti s jedným alebo viacerými kľúčovými environmentálnymi problémami v porovnaní s existujúcimi alternatívami pre podobnú triedu problémov alebo aplikácií.

V strednodobom horizonte je očakávaným výsledkom komerčný vznik novej triedy environmentálnych technológií, ktoré radikálne zlepšia alebo vyriešia jeden alebo viacero z problémov uvedených vo výzve (t. j. znížia zložitosť, spotrebu energie, používajú nekritické, netoxické suroviny alebo zabezpečenie ich úplnej recyklácie/opätovného použitia). Očakávanými výstupmi projektu sú aj biznis model, jeho prvotná validácia a biznis plán.

EK zorganizovala k tejto výzve informačný deň 1. 2. 2023. Záznam z podujatia nájdete na tomto linku.

Uzávierka: 12. 4. 2023, 27. 9. 2023, vždy do 17:00 Bruselského času

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk