HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Transition Challenge 2023: Chip-scale optical frequency combs

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    17.01.2023, 00:00
  • Uzávierka
    27.09.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre inovácie (EIC)

Podmienky výzvy EIC Transition Challenge: Chip-scale optical frequency combs (HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-03), ktorá bola otvorená 17. 1. 2023.

Výzva sa zameriava na podporu zručností, talentu a inovácií v oblasti polovodičových technológií, konkrétne na používanie pokročilých materiálov a integráciu fotoniky a mikroelektroniky do špičkových čipov. Táto výzva by mala viesť k novým výsledkom hĺbkových technologických inovácií pre čipové technológie novej generácie, ktoré umožnia nové aplikácie a poskytnú silnú konkurenčnú výhodu budúcim inovatívnym začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom, ktoré môže EIC ďalej podporovať pri rozširovaní prostredníctvom svojej schémy EIC Accelerator.

EK zorganizovala k tejto výzve informačný deň 9. 2. 2023. Záznam z podujatia je na tomto linku.

Uzávierka: 12. 4. 2023, 27. 9. 2023, vždy do 17:00 Bruselského času

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk