HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Pathfinder Open 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  10.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  07.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01
 • Rozpočet
  179,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Výzva HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01
Ide o otvorenú výzvu, v ktorej je možné predkladať projekt v akejkoľvek téme, s celkovým ročným rozpočtom 179,5 mil. eur (52 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj).

Uzávierka: 7. 3. 2023, do 17:00 hod. Bruselského času

EIC Pathfinder Open 2023 – je schéma podporujúca pokročilý výskum smerujúci k vývoju prelomových technológií. Je zameraný na radikálne nové technológie, ktoré majú vysoký potenciál tvorby nových trhov a/alebo riešia globálne problémy. Podporuje interdisciplinárny výskum s vysokou mierou rizika.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Viac o schéme EIC Pathfinder v slovenskom jazyku.

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk