HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Pathfinder Open 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.03.2022, 00:00
 • Uzávierka
  04.05.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01-01
 • Rozpočet
  183 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Výzva HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01-01
Ide o otvorenú výzvu, kde je možné predkladať projekt v akejkoľvek téme, s celkovým ročným rozpočtom 183 mil. eur (52 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj).

Uzávierka: 4. 5. 2022, do 17:00 hod. Bruselského času

EIC Pathfinder Open 2022 je schéma podporujúca pokročilý výskum smerujúci k vývoju prelomových technológií. Je zameraný na radikálne nové technológie, ktoré majú vysoký potenciál tvorby nových trhov a/alebo riešia globálne problémy. Podporuje interdisciplinárny výskum s vysokou mierou rizika.

Viac o schéme EIC Pathfinder v slovenskom jazyku. EIC Work Programme 2022

Ivan Filus

Národný kontaktný bod tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk