HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Pathfinder Open 2021

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.04.2021, 00:00
 • Uzávierka
  25.05.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01-01
 • Rozpočet
  168 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

EIC Pathfinder je zameraný na podporu prelomového kolaboratívneho základného výskumu s vysokým potenciálom vzniku novej, trhovo úspešnej prelomovej technológie. Vyhlasuje netematické (Open) ako aj tematické výzvy (Challenges).

Netematická výzva je určená pre konzorciá partnerov majúcich ambicióznu víziu radikálne novej technológie, ktorá bude mať vysoký potenciál tvorby nových trhov alebo riešenia globálnych problémov. EIC Pathfinder Open podporuje aktivity na úrovni technologickej pripravenosti (TRL) 1-4, čo sú aktivity od formulovania základnej myšlienky až po technológiu overenú v laboratóriu. Príspevok EK v tejto schéme je 100% oprávnených nákladov.

Viac informácií o Pathfinder Open 2021 je k dispozícii v Pracovnom programe EIC na rok 2021.

Viac informácií o schéme EIC Pathfinder je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Kontakt pre viac informácií.