HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Pathfinder Challenge 2023: Clean and efficient cooling

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    20.06.2023, 00:00
  • Uzávierka
    25.10.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre inovácie (EIC)

Výzva do schémy EIC Pathfinder Challenge 2023: Clean and efficient cooling (HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01-01) je otvorená.

Challenge Guide (Sprievodca k výzve)

Záznam z informačného dňa EK k tejto výzve (vrátane prezentácie) nájdete na tomto linku.

Viac o schéme EIC Pathfinder v slovenskom jazyku.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk