HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator Open 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  19.10.2023, 17:00
 • Rozpočet
  612,98 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Podmienky výzvy EIC Accelerator Open – (HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOR-01), ktorá bola otvorená 8. decembra 2022.

Viac informácií nájdete v pracovnom programe EIC pre rok 2023, prípadne bližšie informácie len o schéme EIC v slovenčine.


Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 11. 1. 2023; 22. 3. 2023; 21. 6. 2023; 19. 10. 2023 – vždy do 17:00 Bruselského časuNárodný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk