HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator Open 2022

Výzvy

  • Uzávierka
    05.10.2022, 17:00
  • Kontakt
  • ID výzvy
    HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOROPEN-01
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre inovácie (EIC)

Podmienky výzvy EIC Accelerator Open – (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOROPEN-01), ktorá bola otvorená 1. marca 2022.

Viac informácií nájdete v pracovnom programe EIC Work Programme 2022 pre tento rok alebo tu je viac o schéme EIC Accelerator po slovensky.


Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 5.10.2022vždy do 17:00 Bruselského času

Národný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk