HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator Open 2021

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.04.2021, 00:00
 • Uzávierka
  06.10.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01
 • Rozpočet
  592,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

EIC Accelerator podporuje vysoko inovatívne deep-tech malé a stredné podniky s prelomovou inováciou, ktorá má veľký potenciál úspechu na globálnom trhu. Podávanie projektových návrhov prebieha v troch kolách:

 • krátky návrh: podávanie otvorené priebežne,
 • plný návrh: podávanie k dátumu konkrétnej uzávierky v danom roku,
 • prezentácia pred porotou: na základe výsledku hodnotenia plného návrhu.

EIC Accelerator bude podporovať netematické projekty (Open) ako aj tematické projekty (Challenges).

Rozpočet na netematické projekty EIC Accelerator Open na rok 2021 je 592,5 mil. EUR.

Viac informácií o schéme EIC Accelerator je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií.