HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.03.2022, 00:00
 • Uzávierka
  05.10.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Podmienky výzvy – EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01)


Oprávnená pre témy: Komponenty, technológie a systémy pre farmaceutický priemysel; Strategické zdravotnícke technológie; Udržateľné a inovatívne prístupy vrátane cirkulárnym prístupom ku kritickým surovinám; Nové aplikácie kvantových technológií; Aplikácia Edge Computing; Inovatívne aplikácie využívajúce údaje a signály z vesmírnych infraštruktúr EÚ; Vývoj vesmírnych technológií; Kritické bezpečnostné technológie; Technológie pre inovatívne finančné a platobné infraštruktúry a služby (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC).


Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 23. 3. 2022, 15. 6. 2022, 5. 10. 2022 – vždy do 17:00 Bruselského času

Viac o schéme EIC Accelerátor v slovenskom jazyku

EIC Work Programme 2022

Národný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk