HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.03.2022, 00:00
 • Uzávierka
  05.10.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-02
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Výzva do schémy – EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’ (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-02) je otvorená.


Oprávnená pre témy: Vyššia premena a využitie čistej energie; Dekarbonizácia priemyselných odvetví, ktoré sa ťažko obmedzujú; Energetická účinnosť a bezpečnosť v zastavanom prostredí; Riešenia mobility s nulovými emisiami; Klimatická neutralita vo využívaní pôdy; Systémy riadenia/monitorovania vody, plynu a vzduchu vo vnútorných priestoroch; Zelené digitálne technológie (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC).
Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 23.3.2022, 15.6.2022, 5.10.2022 – vždy do 17:00 Bruselského času

Viac o schéme EIC Accelerátor v slovenskom jazyku

EIC Work Programme 2022

Ivan Filus

Národný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk