HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator Challenge: Energy storage

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    08.12.2022, 00:00
  • Uzávierka
    08.11.2023, 17:00
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre inovácie (EIC)

Výzva do schémy EIC Accelerator Challenge: Energy storage (HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-03) je otvorená.

Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 22. 3. 2023, 21. 6. 2023, 19. 10. 2023 – vždy do 17:00 Bruselského času

EK zorganizovala k tejto výzve informačný deň 1. 2. 2023. Záznam z podujatia nájdete na tomto linku.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Viac o schéme EIC Accelerator v slovenskom jazyku.

Národný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk