HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2023-D4-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  13.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  20.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D4-01
 • Rozpočet
  78 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita