HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Effective management of EU external borders

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2021, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2021-BM-01
 • Rozpočet
  30 500 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ

Cieľom tejto destinácie je budovanie kapacít v oblasti kontroly vonkajších hraníc EÚ, čo má priamy dopad na ochranu integrity a fungovania schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach EÚ; podpora schopnosti vykonávať systematické hraničné kontroly vrátane nevyhnutných kontrol totožnosti, zdravotných a bezpečnostných údajov; poskytovať integrovaný a nepretržitý hraničný dozor, situačné povedomie a podporu ochrany hraníc  formou analýz; boj proti podvodom s totožnosťou a dokladmi; podpora budúcich technológií pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž; podpora interoperability informačných systémov EÚ v oblasti výmeny a analýzy údajov; podpora lepšieho identifikovania rizika, reakcie na incidenty a prevencie kriminality; zlepšenie európskej pripravenosti na budúce rýchlo sa vyvíjajúce hrozby v oblasti ochrany hraníc a ich riadenie; aktualizácia riadenia námornej bezpečnosti vrátane migrácie, obchodovania s ľuďmi, ako aj vyhľadávacích a záchranných zručností.

HORIZON-CL3-2021-BM-01-01: Enhanced security and management of borders, maritime environment, activities and transport, by increased surveillance capability, including high altitude, long endurance aerial support

HORIZON-CL3-2021-BM-01-02: Increased safety, security, performance of the European Border and Coast Guard and of European customs authorities

HORIZON-CL3-2021-BM-01-03: Improved border checks for travel facilitation across external borders and improved experiences for both passengers and border authorities’ staff

HORIZON-CL3-2021-BM-01-04: Advanced detection of threats and illicit goods in postal and express courier flows

HORIZON-CL3-2021-BM-01-05: Improved detection of concealed objects on, and within the body of, persons

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Beňo

Zdroj: F&T OP, zverejnené 25.6.2021, peb