HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Druhá výzva spoločného podniku pre inteligentné siete a služby (SNS JU)

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    17.01.2023, 00:00
  • Uzávierka
    25.04.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (SNS JU) má od 17. januára 2023 otvorenú druhú výzvu na predkladanie návrhov. Ide o Európske partnerstvo spadajúce pod oblasti klastra 4 programu Horizont Európa v rámci témy digitalizácia.

Deväť tém výzvy je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Možnosť podávania projektových návrhov do tejto výzvy je otvorená do 25. apríla 2023.

Viac informácií o výzve

Zdroj: smart-networks.europa.eu, 15.2.2023, top