HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Digital European Sky Industrial Research 01 (HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  14.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  13.10.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01
 • Rozpočet
  171 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Spoločný podnik SESAR 3 je inštitucionalizované európske partnerstvo medzi partnermi zo súkromného a verejného sektora, ktorého cieľom je prostredníctvom výskumu a inovácií urýchliť realizáciu projektu Digitálne európske nebo. Na tento účel využíva, vyvíja a urýchľuje zavádzanie najmodernejších technologických riešení na riadenie konvenčných lietadiel, bezpilotných lietadiel, leteckých taxíkov a vozidiel lietajúcich vo väčších výškach.

Spoločný podnik SESAR 3 (SESAR 3 JU) zverejnil dve otvorené výzvy na prieskumný výskum, priemyselné projekty a činnosti zamerané na urýchlenie inovačných riešení v rámci svojho výskumného a inovačného programu Digitálne európske nebo. Prvé výzvy sa týkajú širokého spektra tém zameraných na inteligentnejšie a udržateľnejšie riadenie letovej prevádzky v Európe. Na výskum je vyčlenených celkovo 194,75 milióna EUR z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Výzva Industrial research call (HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01) je zameraná na 6 oblastí, ktoré sa okrem iného zaoberajú plánovaním a riadením výkonnosti ATM Master, znižovaním emisií, automatizáciou, riadením vzdušného priestoru a umelou inteligenciou. Hľadajú sa aj nové činnosti na urýchlenie inovácií a zavádzania riešení, ktoré sa zaoberajú tzv. U-space, či integráciou dronov, bezpilotných lietadiel, mestskou leteckou mobilitou, multimodalitou a zelenou dohodou v oblasti letectva (the aviation green deal).

17 tém výzvy je rozdelených do 6 oblastí :

Témy výzvy:

Oblasť: Transversal activities, with a focus on master planning and performance management

Oblasť: Emission reduction

Oblasť: Next generation of enabling platforms and services

Oblasť: Fast-track innovation and uptake activities addressing U-space and UAM

Oblasť: Fast Track Innovation and Uptake

Oblasť: Industrial Research & Validation for Master Plan

Viac informácií k výzve:

Spoločný podnik SESAR 3 predstaví prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov na informačnom dni s názvom Information Day SESAR 3 Digital European Sky Calls for Proposals, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2022.

PROGRAM PODUJATIA.