HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Digital European Sky Exploratory Research 01 (HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  14.04.2022, 09:00
 • Uzávierka
  13.10.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01
 • Rozpočet
  23 750 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Spoločný podnik SESAR 3 je inštitucionalizované európske partnerstvo medzi partnermi zo súkromného a verejného sektora, ktorého cieľom je prostredníctvom výskumu a inovácií urýchliť realizáciu projektu Digitálne európske nebo. Na tento účel využíva, vyvíja a urýchľuje zavádzanie najmodernejších technologických riešení na riadenie konvenčných lietadiel, bezpilotných lietadiel, leteckých taxíkov a vozidiel lietajúcich vo väčších výškach.

Spoločný podnik SESAR 3 (SESAR 3 JU) zverejnil dve otvorené výzvy na prieskumný výskum, priemyselné projekty a činnosti zamerané na urýchlenie inovačných riešení v rámci svojho výskumného a inovačného programu Digitálne európske nebo. Prvé výzvy sa týkajú širokého spektra tém zameraných na inteligentnejšie a udržateľnejšie riadenie letovej prevádzky v Európe. Na výskum je vyčlenených celkovo 194,75 milióna EUR z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Cieľom výzvy HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01 je podporiť nové a inovatívne myšlienky transformácie manažmentu letovej prevádzky v Európe, ako aj podpora koordinovanej výmeny poznatkov a budúcej kvalifikovanej pracovnej sily riadenia letovej prevádzky. Témy výzvy sú rozdelené do 3 oblastí :

Témy výzvy:

Oblasť: Fundamental science and outreach

Oblasť: Application-oriented research

Oblasť: Knowledge transfer network

Viac informácií k výzve:

Spoločný podnik SESAR 3 predstaví prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov na informačnom dni s názvom Information Day SESAR 3 Digital European Sky Calls for Proposals, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2022.

PROGRAM PODUJATIA.