HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal (HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.10.2021
 • Uzávierka
  27.01.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02
 • Rozpočet
  51 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci štvrtej Destinácie: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné na Zelenú dohodu.

Očakávaný dopad Klastra 4: Otvorená strategická autonómia v digitálnych technológiách a v budúcich rozvíjajúcich sa podporných technológiách, posilňovaním európskych kapacít v kľúčových častiach digitálnych a budúcich dodávateľských reťazcov, umožňovaním agilných reakcií na naliehavé potreby a investíciami do včasného objavovania a priemyselného zavádzania nových technológií.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh