HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Development of scalable, safe bio-based surfactants with an improved sustainability profile

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 18:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IA-05
 • Rozpočet
  15 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IA-05 Development of scalable, safe bio-based surfactants, with an improved sustainability profile

Vývoj škálovateľných, bezpečných bio-tenzidov s vylepšeným profilom udržateľnosti:

 • Táto téma sa zameriava na vývoj nových tenzidov na biobáze s vylepšeným profilom udržateľnosti, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu. Cieľom je vývoj škálovateľných riešení, ktoré by mohli nahradiť fosílne tenzidy a zlepšiť environmentálnu udržateľnosť v rôznych odvetviach.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh