HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2024)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.11.2023, 00:00
 • Uzávierka
  12.03.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2024-DEV-01
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Výzva je vyhlásená v rámci destinácie 1, ktorá má za cieľ prispievať k rozvoju a konsolidácii európskych výskumných infraštruktúr. Na podporu tohto cieľa slúži ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach, ktoré určuje investičné priority výskumných infraštruktúr na nasledujúce obdobie.

Témy výzvy:

 • HORIZON-INFRA-2024-DEV-01-03 – Consolidation of the RI landscape – Individual support for evolution, long term sustainability and emerging needs of pan-European research infrastructures – RIA

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 30.11.2023, mob