HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2023)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  09.03.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2023-DEV-01
 • Rozpočet
  79,55 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Výzva je vyhlásená v rámci destinácie 1, ktorá má za cieľ prispievať k rozvoju a konsolidácii európskych výskumných infraštruktúr. Na podporu tohto cieľa slúži ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach, ktoré určuje investičné priority výskumných infraštruktúr na nasledujúce obdobie.

Témy výzvy:

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-01: Concept development for a research infrastructure to manage, integrate and sustain large medical cohort studies – RIA

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-02: Early phase implementation of ESFRI Projects which entered the ESFRI Roadmap in 2018 – CSA

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-03: Consolidation of the RI landscape – Individual support for evolution and long-term sustainability of pan-European research infrastructures – RIA

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-04: Consolidation of the RI landscape – development of complementarities, synergies and/or integration between a set of pan-European research infrastructures – RIA

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-05: Preparation of common strategies for future development of RI technologies and services within broad RI communities – CSA

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-06: Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures with Latin America – CSA

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-07: Strengthening the international dimension of ESFRI and/or ERIC research infrastructures – CSA

HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-08: Preparatory phase of new ESFRI research infrastructure projects – CSA

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 09.12.2022, mob