HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  19.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  20.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2022-DEV-01
 • Rozpočet
  21,8 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Výzvy blízkej budúcnosti spočívajú v konsolidácii a optimalizácii prostredia európskych výskumných infraštruktúr (VI) a v zvýšení ich kapacity na podporu výskumu na hraniciach súčasného poznania, ktorý je úzko prepojený s transformáciou na udržateľnú a odolnú Európu. Témy otvorenej výzvy majú prispieť k zníženiu roztrieštenosti VI na európskej, národnej a regionálnej úrovni a ku koordinácii úsilia a zosúladenia priorít medzi členskými štátmi.

Témy výzvy:

HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01: Research infrastructure concept development – RIA

HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-02: Cooperation, synergies and networking between research infrastructures and technology infrastructures – CSA

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 19.1.2022, mob