HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Developing and consolidating the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2021)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.09.2021, 00:00
 • Uzávierka
  20.01.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2021-DEV-02
 • Rozpočet
  43,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Výzva je vyhlásená v rámci destinácie 1, ktorá má za cieľ prispievať k rozvoju a konsolidácii európskych výskumných infraštruktúr. Na podporu tohto cieľa slúži ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach, ktoré určuje investičné priority výskumných infraštruktúr na nasledujúce obdobie.

Aktuálna výzva zahŕňa dva tematické okruhy. Jednak podporí prípravnú fázu projektov, ktoré boli identifikované v novej cestovnej mape ESFRI. Taktiež bude podporená konsolidačná fáza pre projekty výskumných infraštruktúr z cestovnej mapy ESFRI z roku 2016, financované môžu byť aktivity ako napríklad rozšírenie partnerstiev, vytvorenie riadiacej štruktúry, zabezpečenie financovania, vývoj riešení v oblasti IKT a správy údajov a pod.

Témy výzvy:

HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-01: Preparatory phase of new ESFRI research infrastructure projects – CSA

HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-02: Consolidation of the research infrastructure landscape – Individual support for ESFRI projects – CSA

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 01.10.2021, mob