HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystems

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02 Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystems – IA

Návrhy ukážu účinný a hospodársky ziskový spôsob obnovy sladkovodných ekosystémov a ich udržateľného využívania v povodí Dunaja (vrátane prechodných vôd delty Dunaja) so zameraním na

 • zníženie vplyvu umelých bariér pre pohyb voľne žijúcich živočíchov,
 • obnovu a ochranu biodiverzity a cenných ekosystémov, 
 • ochranu obývaných oblastí pred povodňami, opatrenia na zníženie vplyvu sucha na sladkovodné ekosystémy a biodiverzitu, ako aj udržateľné hospodárenie s riečnymi sedimentmi.

V popredí budú prírodné riešenia.

Úspešné projekty ukážu cestu k udržateľnému využívaniu obnovených sladkovodných a dunajských ekosystémov a možnosti ako zabezpečiť prínosy pre miestne komunity a zároveň dodržiavať zásadu nespôsobovať škody.

Návrhy by mali stavať na výsledkoch výskumu a inovácií relevantných projektov programov

 • Horizontu 2020,
 • LIFE
 • národných a regionálnych programov v povodí Dunaja (Danube river basin)
 • partnerstiev v oblasti udržateľného modrého hospodárstva a
 • spoločného námorného programu pre Čierne more, najmä v rámci interakcií medzi pevninou a morom.

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh