HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Danube river basin lighthouse – Protection and restoration of wetlands, flood plains, coastal wetlands and salt marshes and their biodiversity

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02
 • Rozpočet
  17 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02 Danube river basin lighthouse – Protection and restoration of wetlands, flood plains, coastal wetlands and salt marshes and their biodiversity – Innovation action

Návrhy sa zamerajú na demonštráciu aktívnej a pasívnej obnovy mokradí, záplavových území, pobrežných mokradí, ako sú slané močiare, a to aj v prechodných vodách delty Dunaja vo veľkom rozsahu.

Riešitelia budú vo svojich návrhoch

 • kombinovať opatrenia na obnovu a ochranu mokradí, záplavových území alebo pobrežných mokradí, ako sú slané močiare, opatrenia na opätovné prepojenie mokradí, zlepšenie ochrany spoločenstiev pred povodňami pomocou prírodných riešení zahŕňajúcich mokrade, záplavové územia, pobrežné mokrade (napr.: slané močiare) a zmiernenie vplyvov sucha na tieto ekosystémy a na prepojené riečne ekosystémy, spolu so znižovaním vplyvov znečistenia, najmä z priľahlých poľnohospodárskych a priemyselných činností a znečistenia miest, najmä z vypúšťania odpadových vôd.
 • zahŕňať holistický prístup k návratu ekosystému do podmienok pred jeho narušením, v prípade potreby vrátane opätovného zavlečenia druhov, obnovenia bočného spojenia s riekou, odstránenia tlakov, ako aj dlhodobej ochrany a monitorovania
 • vykonávať demonštračné činnosti v 3 rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách povodia Dunaja, ktoré zahŕňajú a zahŕňajú subjekty konzorcia z týchto troch krajín
 • Identifikovať oblasti a miesta, kde sa riešenia replikujú, a vypracovať akčný plán a plán na replikáciu a rozšírenie riešení a opatrení na obnovu ekosystému a biodiverzity

Viac informácií:

Kompletný rozsah výzvy a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh