HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2022-D2-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  06.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2022-D2-01
 • Rozpočet
  138 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Prierezová výzva druhej destinácie Klastra 5 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

Oblasti výzvy:

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

 • batérie (materiály, výroba, recyklácia …) European battery value chain
 • prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy
 • zaangažovanie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti
 • komunity a mestá

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 29.4.2022, mit