HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2024-D2-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  07.12.2023, 00:00
 • Uzávierka
  18.04.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2024-D2-01
 • Rozpočet
  72 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Prierezová výzva druhej destinácie Klastra 5 HORIZON-CL5-2024-D2-01 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

Oblasti výzvy:

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

 • batérie (napr. výskum pokročilých udržateľných a bezpečných technológií spracovania batérií po dobe životnosti pre recykláciu, vývoj technických a obchodných riešení na optimalizáciu obehovosti, odolnosti a udržateľnosti európskeho hodnotového reťazca batérií…)
 • prelomové energetické technológie pre klimaticky neutrálnu Európu
 • komunity a mestá – Európske partnerstvo „Driving Urban Transition“

Témy výzvy:

Všetky výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 18. apríla 2024.

Vo výzve HORIZON-CL5-2024-D2-01 je spolu 5 tém. Štyri typu RIA a jedna IA.

Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy vo výške 72 000 00 EUR bude podporených približne 12 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO, 13.12.2023, mit