HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2023-D2-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  04.05.2023, 00:00
 • Uzávierka
  05.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D2-02
 • Rozpočet
  42 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Prierezová výzva druhej destinácie Klastra 5- HORIZON-CL5-2023-D2-02 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

Oblasti výzvy:

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

 • batérie (materiály, výroba, recyklácia, sýstem manažmentu batérií,, …)
 • prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy
 • komunity a mestá – Európske partnerstvo „Driving Urban Transition“

Témy výzvy:

Všetky výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2023.

Vo výzve HORIZON-CL5-2023-D2-02 sú spolu 3 témy všetky typu IA – Inovačná akcia . Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy vo výške 42 000 00 EUR bude podporených približne 6 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO, 28.4.2023, mit