HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2023-D2-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  13.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  18.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D2-01
 • Rozpočet
  111 700 000 EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Prierezová výzva druhej destinácie Klastra 5 HORIZON-CL5-2023-D2-01 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

Oblasti výzvy:

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

 • batérie (materiály, výroba, recyklácia, sýstem manažmentu batérií,, …)
 • prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy
 • komunity a mestá – Európske partnerstvo „Driving Urban Transition“

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 13.12.2022, mit