HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2021-D2-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  24.06.2021, 09:00
 • Uzávierka
  19.10.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2021-D2-01
 • Rozpočet
  138 000 000 EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Prierezová výzva druhej destinácie Klastra 5 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

 • A competitive and sustainable European battery value chain
 • Emerging breakthrough technologies and climate solutions
 • Citizens and stakeholder engagement
 • Communities and cities

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2021-D2-01-01: Sustainable processing, refining and recycling of raw materials (Batteries Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-02: Advanced high-performance Generation 3b (high capacity / high voltage) Li-ion batteries supporting electro mobility and other applications (Batteries Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-03: Advanced high-performance Generation 4a, 4b (solid-state) Li-ion batteries supporting electro mobility and other applications (Batteries Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-04: Environmentally sustainable processing techniques applied to large scale electrode and cell component manufacturing for Li ion batteries (Batteries Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-05: Manufacturing technology development for solid-state batteries (SSB, Generations 4a – 4b batteries) (Batteries Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-06: Sustainable, safe and efficient recycling processes (Batteries Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-07: Support for establishment of R&I ecosystem, developing strategic forward-looking orientations to ensure future skills development, knowledge and technological leadership for accelerated disruptive technology exploration and uptake (Batteries Partnership) – CSA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-08: Emerging technologies for a climate neutral Europe – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-09: Methane cracking to usable hydrogen and carbon – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-10: Technologies for non- CO2 greenhouse gases removal – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-11: Direct atmospheric carbon capture and conversion – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-12: Fostering a just transition in Europe – RIA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-13: Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) research communities in climate, energy and mobility disciplines – CSA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-14: Accelerating the climate transition in difficult contexts: transition super-labs (pilot) – CSA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-15: Fostering cooperation between Horizon Europe cluster 5 National Contact Points (NCPs) – CSA

HORIZON-CL5-2021-D2-01-16: Co-Funded Partnership: Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT) – COFUND

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 24.6.2021, mit