HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-KIC – Call for innovative startups, scaleups and SMEs working for Water Scarcity across Europe

Výzvy

 • Uzávierka
  03.05.2022, 23:59
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Food, EIT Climate-KIC, EIT Digital and EIT Manufacturing hľadajú dodávateľov riešení v rámci Cross-KIC iniciatívy zameranej na hľadanie inovatívnych riešení pre nedostatok vody v južnej Európe.

Táto výzva je začlenená do aktivít InnoWise Scale v rámci Water Scarcity Project. Činnosti InnoWise Scale boli navrhnuté tak, aby umožnili agilné hospodárenie s vodou v rôznych sektoroch, optimalizovali a zosúladili ponuku a dopyt po vode a podporili pripravenosť na zmenu klímy a zároveň podporili inovácie a podnikanie, najmä v regióne Stredozemného mora, konkrétne na Cypre, v Grécku, Taliansku, na Malte, v Portugalsku a Španielsku.

Z podaných prihlášok bude vybraných 40 prihlášok, aby participovali na aktivitách InnoWise Scale, ktoré zahŕňajú:

 • trhovo orientované tréningy a 3-mesačné obdobie mentoringu,
 • networkingové stretnutia s potenciálnymi koncovými používateľmi,
 • sektorové súťaže s možnosťou implementácie demo stránky na konci obdobia s potenciálnymi koncovými užívateľmi so sídlom v krajinách južnej Európy.

Cieľová skupina výzvy: start-upy, scale-upy a malé a stredné podniky

Tematické zameranie na sektorové výzvy:

 •     Water management in the manufacturing industries
 •     Water management in the food and beverage industry
 •     Water management in the agricultural sector
 •     Water management in water utilities and large infrastructures

Uzávierka výzvy je plánovaná na 03.05.2022 23:59 CEST.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing.

Zdroj: EIT Manufacturing