HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cooperative business models for sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  22.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02
 • Rozpočet
  10 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02 Cooperative business models for sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas

Úspešné návrhy podporia stratégiu biohospodárstva a spoločnú poľnohospodársku politiku rôznymi formami spolupráce medzi prvovýrobcami s cieľom vyrábať udržateľné bioprodukty s pridanou hodnotou vo férových hodnotových reťazcoch založených na bioproduktoch.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh