HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-R-02
 • Rozpočet
  9 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives

Úspešné návrhy prispejú k poskytnutiu riešení s lepšou environmentálnou a výrobnou účinnosťou a vyššou technickou a aplikačnou výkonnosťou, ako aj k obehovosti prostredníctvom pokročilých / nových funkcií v porovnaní so súčasným stavom techniky. Očakáva sa, že projekty prispejú k Stratégii EÚ pre biohospodárstvo a jej Akčnému plánu, Stratégii pre plasty, Rámcovej smernici o odpadoch, Iniciatíve pre udržateľné výrobky a Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh