HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Co-processing of mixed bio-based waste streams

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  22.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04
 • Rozpočet
  12 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 Co-processing of mixed bio-based waste streams

V súlade s európskymi cieľmi v oblasti recyklácie biologického odpadu, ktoré vyplývajú z Rámcovej smernice o odpadoch a znižujú podiel komunálneho biologického odpadu ukladaného na skládky na 10 % do roku 2035, podporia úspešné návrhy zavádzanie technológií separácie a konverzie pre zmiešané druhy biologického odpadu a prispejú k dosiahnutiu európskych cieľov v oblasti biologického odpadu a efektívneho využívania zdrojov.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh