HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2023-D1-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  13.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  18.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D1-01
 • Rozpočet
  107 500 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Aktivity podporované v rámci výzvy HORIZON-CL5-2023-D1-01 by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na pokročilé vedy o klíme, na znižovanie emisií skleníkových plynov a na zapojenie občanov. Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôže k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje.

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 13.12.2022, mit