HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2022-D1-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.10.2021, 09:00
 • Uzávierka
  10.02.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2022-D1-02
 • Rozpočet
  87 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Aktivity podporované v rámci tejto výzvy by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na pokročilé vedy o klíme, na znižovanie emisií skleníkových plynov a na zapojenie občanov. Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôže k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje.

Témy výzvy

HORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates of climate forcers – RIA

HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projections – RIA

HORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models in support of climate policies – RIA

HORIZON-CL5-2022-D1-02-04: Supporting the formulation of adaptation strategies through improved climate predictions in Europe and beyond – RIA

HORIZON-CL5-2022-D1-02-05: Let nature help do the job: Rewilding landscapes for carbon sequestration, climate adaptation and biodiversity support – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 12.10.2021, mit