HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Climate sciences and response (HORIZON-CL5-2024-D1-01)

Výzvy

 • Uzávierka
  05.03.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2024-D1-01
 • Rozpočet
  83 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Aktivity podporované v rámci výzvy HORIZON-CL5-2024-D1-01 by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na:

 • výskum prírodných a antropogénnych emisií metánu,
 • výskum zameraný na vnútrozemský ľad vrátane snehovej pokrývky, ľadovcov, ľadových plôch a permafrostu a ich interakcia so zmenou klímy,
 • výskum klímy Zeme v minulých geologických obdobiach (paleoklíma) pre lepšie pochopenie krátkodobého až dlhodobého vývoja zemského systému,
 • prognózovanie zmeny klímy pre dodávky primárnych a sekundárnych surovín,
 • kvantifikáciu úlohy kľúčových suchozemských ekosystémov v cykle uhlíka a súvisiacich klimatických účinkov, atď.

Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôže k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje.

Výzvy sú otvorené od 12. 9. 2023.

Témy výzvy:

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. marca 2024 o 17:00 SEČ.

Vo výzve HORIZON-CL5-2024-D1-01 je spolu 7 tém všetky typu RIA. Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 103 M EUR bude podporených približne 13 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 12.09.2023, mit