HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Climate sciences and response (HORIZON-CL5-2023-D1-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  13.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  18.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D1-02
 • Rozpočet
  10 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Aktivity podporované v rámci výzvy HORIZON-CL5-2023-D1-02 by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na medzinárodnú spoluprácu medzi EÚ a Čínou v oblasti uhlíkovej neutrality, energetickej efektívnosti a socio ekonomických dopadov prechodu na udržateľné hospodárstvo. Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôže k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje.

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 13.12.2022, mit