HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean Hydrogen JU Call for Proposals 2022 (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  31.03.2022, 07:00
 • Uzávierka
  31.05.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1
 • Rozpočet
  300,5 M €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean H2 JU) zverejnil 1. marca 2022 prvú výzvu (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1) na predkladanie projektových návrhov. Spolu 41 tém výzvy bude otvorených 31. 3. 2022 ale už teraz sú zverejnené ich znenia na portali F&T Opportunities.

Výzva je zameraná na podporu vodíkových údoli, hodnotových reťazcov vodíka, škálovanie a nasadenie vodíkových technológií v ťažkom priemysle a na energiu náročných odvetviach priemyslu, v letectve a doprave, produkciu, skladovanie a distribúciu zeleného vodíka.

Dňa 25.2.2022 prijalo partnerstvo Strategický výskumný a inovačný program – SRIA, ktorý obsahuje všeobecné usmernenia pri vypracovaní pracovných programov Clean H2 JU v programe Horizont Európa a kde sú špecifikované priority a orientácia podpory spoločného podniku na najbližšie obdobie.

41 tém, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy je zameraných na nasledovné aktivity:

 • 10 tém – výroba zeleného vodíka
 • 11 tém – skladovanie a distribúcia vodíka
 • 8 tém – vodíkové technológie v doprave
 • 4 témy – vodíkové technológie pre energetiku a vykurovanie
 • 5 prierezových tém
 • 2 témy na podporu vodíkových údolí
 • 1 téma podpory strategického výskumu vodíka

Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie európskych čistých vodíkových technológií a prispieť tak k udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému. Vodík sa považuje za kľúčové riešenie pre ťažko dekarbonizovateľné odvetvia, ako sú letectvo, ťažký a chemický priemysel, ktoré nemôžu byť úplne elektrifikované alebo na svoje priemyselné procesy potrebujú vysokoteplotné teplo. Partnerstvo sa zameria sa na výrobu, distribúciu a skladovanie čistého vodíka s cieľom dodávať energiu pre ťažko dekarbonizovateľné odvetvia a vysokovýkonné dopravné aplikácie.

výzva: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 rozpočet v M EURotvorenie výzvykonečný termín
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1 179,50 1. marec 2022 31. máj 202
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-2121,001. marec 202220. september 2022
celkový rozpočet výzvy300,50

Témy výzvy:

Renewable Hydrogen Production:

Hydrogen Storage and Distribution:

Transport:

Heat and Power:

Cross-cutting:

Hydrogen Valleys:

Strategic Research challenge:

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/sites/default/files/2022-02/Banner_webpage_InfoDay_2022.png

Dôležité dokumenty k výzve:

Výzva boli predstavená na Informačnom dni – Info Day – Presentation of the Call 2022, ktorý sa uskutočnil 15. marca 2022.

Prezentácie podľa jednotlivých oblastí výzvy a tém info dňa:

10.3.2022, aktualizované 28.3.2022, mit