HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean Hydrogen Joint Undertaking call 2023 (HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  31.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  18.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1
 • Rozpočet
  195 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

ID výzvy: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1

Typ výzvy: jednokolová (single-stage)

Dátum otvorenia výzvy: 31. január 2023

Uzávierka výzvy: 18. apríl 2023 17:00 hod SEČ

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean Hydrogen Joint Understanding) zverejnil 17. januára 2023 výzvu na predkladanie projektových návrhov na rok 2023. Žiadatelia sa budú môcť uchádzať o podporu v celkovej výške 195 miliónov EUR určených na projekty, ktoré podporia vytváranie najmodernejších čistých vodíkových technológií.

Výzva obsahuje 26 tém rozdelených na:

 • 11 Innovation Actions (IA)
 • 13 Research and Innovation Actions (RIA)
 • 2 Coordination and Support Actions (CSA)

Päť inovačných akcií (IA) sa považuje za strategicky dôležitých a očakáva sa, že demonštračné projekty schválené v rámci týchto tém budú mať významný vplyv na urýchlenie prechodu na vodíkové hospodárstvo. Synergie s inými európskymi partnerstvami a programami, ako aj s členskými štátmi a ich regionálnymi programami sú základom viacerých tém.

Oblasti a témy výzvy:

Oblasť: RENEWABLE HYDROGEN PRODUCTION

Oblasť: HYDROGEN STORAGE & DISTRIBUTION

Oblasť: TRANSPORT

Oblasť: HEAT & POWER

Oblasť: CROSS-CUTTING

Oblasť: HYDROGEN VALLEYS

Oblasť: STRATEGIC RESEARCH CHALLENGE

Dôležité dokumenty:

Ako podať projektový návrh

Základnou podmienkou účasti je vytvorenie konzorcia, ktoré projektový návrh predkladá. Výzva a jej témy sú zverejnené na portáli F&T OP, kde nájdete plné znenia tém a náležitosti výzvy: Call HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1.

Konečný termín na predkladanie projektových návrhov: 18. apríl 2023, 17:00 (SEČ)

Online systém na predkladanie projektových návrhov (F&T OP Submission System) bude sprístupnený žiadateľom v deň otvorenia výzvy t.j. 31. januára 2023.

Sprievodné podujatia

Spoločný podnik pre čistý vodík pripravuje online informačný deň, na ktorom budú predstavené jednotlivé témy výzvy 2023. Informačný deň sa uskutoční 26. januára 2023 (9:15 – 13:30 hod. SEČ). Na podujatie je potrebné sa REGISTROVAŤ.

V súvislosti s hľadaním partnerov do projektov organizuje sieť NCP špecializované podujatie Horizon Europe Clean Hydrogen Consortia Building Event, ktoré sa bude konať 31. januára 2023 v čase od 9:30 – 13:00 hod.

Súvisiace dokumenty a odkazy:

 • Výzva na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu Spoločného podniku pre čistý vodík na rok 2023 (2023/C 16/02) – oznam o zverejnení výzvy vo Vestníku EK 17.1.2023
 • Národná vodíková stratégia (kľúčový dokument, ktorý rámcuje a určuje smerovanie rozvoja vodíkových technológií na Slovensku)

Zdroj: CH JU, 19.1.2023, mit