HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean Aviation Joint Undertaking Call for proposal 2023 (HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2023-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  09.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  11.05.2023, 17:00
 • ID výzvy
  Clean Aviation CfP 02 (HORIZON-JU-Clean-Aviation-2023-01)
 • Rozpočet
  137 750 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Cieľom Spoločného podniku pre čisté letectvo je urýchliť vývoj a nasadenie integrovaných technológií v oblasti letectva, ktoré povedú k jeho hĺbkovej dekarbonizácii a zaistia bezpečnosť a ochranu. Pomôže zvýšiť dôraz na ciele udržateľnosti, na technológie šetrné k životnému prostrediu a na zapojenie nových zainteresovaných strán v oblasti elektrifikácie a digitalizácie.

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci Spoločného podniku pre čisté letectvo budú otvorené dňa 9. marca 2023, ale už teraz je znenie jednotlivých tém výzvy zverejnené na portáli F&T OP. Na týchto témach sa môžu zúčastniť tak členovia, ako aj nečlenovia spoločného podniku (SP). Pracovný program Spoločného podniku pre čisté letectvo je rozdelený do dvoch fáz:

 • Fáza 1 (2022 – 2025): dozrievanie technológií a kľúčových faktorov;
 • Fáza 2 (2026 – 2031): integrácia týchto technológií so zameraním na prelomové demonštračné technológie.

Očakáva sa, že v rámci druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov výskumno-inovačných aktivít z Pracovného programu Clean Aviation JU budú financované projekty vo výške 137 750 000 EUR. Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 11. mája 2023 o 17:00 hod SEČ.

Všetky témy výzvy sú jednostupňové a týkajú sa týchto kľúčových oblastí:

 • Lietadlá na vodíkový pohon: 3 x IA (rozpočet: 65 mil. EUR)
 • Regionálne lietadlá s hybridným elektrickým pohonom: 2 x IA (rozpočet: 32 mil. EUR)
 • Lietadlá s krátkym a stredným doletom: 3 x IA (rozpočet: 40 miliónov EUR)
 • Koordinačné a podporné akcie: 1 x CSA (rozpočet: 0,75 milióna EUR)

Oblasť: Hydrogen Powered Aircraft (HPA)

Oblasť: Hybrid Electric Regional Aircraft (HER)

Oblasť: Short & Medium Range Aircraft (SMR)

Oblasť: Coordination and Support Action (CSA):

Sekretariát Spoločného podniku pre čisté letectvo zriadil špeciálnu emailovú adresu, na ktorú môžu žiadatelia posielať svoje otázky k výzve: CFP-2023-01@clean-aviation.eu.

Súvisiace podujatia:  

 • Clean Aviation Information Day (01/03/2023 – virtual event) – Program, nahrávka, prezentácie
 • Info day – Malaga, Španielsko (07/03/2023) – Program podujatia
 • Info day – Blagnac, Francúzsko (10/03/2023) – Viac informácií

Dôležité dokumenty k výzve:

Zdroj: CAJU, 1.3.2023, mit