HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean and competitive solutions for all transport modes (HORIZON-CL5-2024-D5-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  07.12.2023, 00:00
 • Uzávierka
  18.04.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2024-D5-01
 • Rozpočet
  202 050 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Výzva „Clean and competitive solutions for all transport modes“ je zacielená na nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy. Výskum sa zameria na elektrifikáciu všetkých druhov dopravy, batérie a palivové články ako aj na hybridné technológie, na skvalitnenie a interoperabilitu dopravnej infraštruktúry. Podmienkou využívania nových a alternatívnych palív bude ich udržateľnosť. Bezpečnosť dopravy bude riešená komplexne, ako v jednotlivých druhoch dopravy, tak aj z hľadiska celého dopravného systému s využitím systémových analýz vzorcov mobility.

Oblasti výzvy:

 • Zero-emission road transport (bez-emisná cestná doprava),
 • Aviation (letecká doprava),
 • Enabling climate neutral, clean, smart, and competitive waterborne transport (vodná doprava),
 • Impact of transport on environment and human health (dopady dopravy na životné prostredie a ľudské zdravie).

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 13.12.2023, mit