HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-R-03
 • Rozpočet
  9 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures

Úspešné návrhy by mali prispieť k výskumu a vývoju inovatívnych, udržateľných materiálov na biologickej báze v rámci CBE s cieľom zlepšiť obeh a recyklovateľnosť v súčasnosti používaných komplexných štruktúr, ako sú viacvrstvové alebo viacmateriálové štruktúry vrátane plastov a kompozitov. Inovácie na biologickej báze by sa mali týkať celého radu konečných použití, pri ktorých je prioritou identifikovať udržateľnejšie, obehové možnosti (napr. obaly, stavebné materiály atď.). Od projektov sa preto očakáva, že prispejú k Stratégii EÚ pre biohospodárstvo a jej akčnému plánu, Stratégii pre plasty, Rámcovej smernici o odpadoch, Iniciatíve pre udržateľné výrobky a Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh