HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CENTRUM EXCELENTNOSTI VO VÝSKUME A INOVÁCIÁCH

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-80
 • Rozpočet
  2 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je pokrok vo vedomostiach, politikách a praxi ohľadom rodovej rovnosti vo výskume a inováciách naprieč výskumnými inštitúciami v celej EÚ.

Podmienkou pre žiadateľa je mať implementovaný vo svojej inštitúcii Plán rodovej rovnosti.

Výška grantu je do 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy