HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CELOSVETOVÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI FAIR data policy

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-41
 • Rozpočet
  2 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je posilniť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zvýšenia FAIR-ovosti informácií a digitálnych objektov a tiež aj výmenu dát medzi jednotlivými vedeckými disciplínami a sektormi inovácií.

Výška grantu je okolo 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy