HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data 2021 (HORIZON-CL4-2021-SPACE-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  02.11.2021, 00:00
 • Uzávierka
  16.02.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2021-SPACE-01
 • Rozpočet
  136,22 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci piatej Destinácie: Otvorená strategická autonómia vo vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnej vesmírnej infraštruktúry, služieb, aplikácií a údajov.

Očakávaný dopad Klastra 4: Otvorená strategická autonómia pri vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnych vesmírnych infraštruktúr, aplikácií služieb a údajov, a to aj posilňovaním nezávislej kapacity EÚ pre prístup do vesmíru, zabezpečením autonómie dodávok kritických technológií a vybavenia a posilňovaním konkurencieschopnosti vesmírneho sektoru EÚ.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2021-SPACE-01:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 28.10.2021, erh